Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như tung 48 dai nguyen cua duc phat a di da thay thich tri thoat tung, can than cung la dao duc tt thich chan quang rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

DMCA.com Protection Status